July 27, 2013


Versi materi oleh Dibyo S


a. Habitat Air Tawar

Yang termasuk habitat air tawar adalah sungai, kolam, danau, dan rawa. Ciri-ciri habitat air tawar, yaitu sebagai berikut.
1) Adanya aliran air dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca meskipun tidak begitu besar seperti habitat di darat.
2) Secara fisik dan biologi, habitat air tawar adalah sebagai perantara habitat air laut dan habitat darat.
3) Kadar garam rendah, bahkan lebih rendah daripada kadar garam di dalam tubuh suatu organisme.

b. Habitat Laut

Kadar garam di laut tidak sama, ada yang tinggi, yaitu daerah tropika dan ada yang rendah, yaitu daerah yang jauh dari khatulistiwa. Kadar garam ini berpengaruh terhadap keseimbangan air dan organisme yang hidup di laut. Pada hakikatnya habitat laut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu fotik, daerah yang cukup mendapat intensitas cahaya, terdapat di daerah-daerah pasang surut, neuratik, dan litoral, serta afotik, yaitu daerah yang kurang/tidak mendapat cahaya.

0 komentar:

Post a Comment