August 2, 2013

Versi materi oleh Dibyo S


Pola Aliran Sungai

Pola aliran sungai dipengaruhi oleh struktur geologi dan permukaan daerah yang dilalui. Macam pola aliran sungai sebagai berikut.

a. Radial 
adalah pola aliran sungai menyebar (sentripetal) yang terletak di daerah dataran tinggi.
b. Pinante 
adalah pola aliran sungai yang muara anak sungainya berbentuk sudut lancip.
c. Anular 
adalah pola aliran sungai semula radial sentrifugal, kemudian timbul sungai-sungai subsekuen yang sejajar kontur. Biasanya terdapat di daerah dome stadium dewasa.
d. Dendritik 
merupakan pola sungai yang arah alirannya tidak teratur biasanya terdapat di daerah pantai.
e. Rectangular 
merupakan pola sungai yang aliran sungainya melalui daerah patahan yang membentuk sudut siku-siku.
f. Trellis 
adalah pola aliran sungai yang menyirip daun dan mempunyai kombinasi antara sungai resekuen, obsekuen, dan konsekuen.
Pemanfaatan Sungai untuk Berbagai Keperluan

Sungai dapat dimanfaatkan sebagai sarana:
- irigasi/pengairan sawah-sawah,
- pembangkit tenaga listrik (PLTA),
- lalu lintas air,
- budi daya perikanan darat, dan
- rekreasi dan olahraga air.

0 komentar:

Post a Comment